ALGEMEEN

Algemeen

Welkom op de website van VHL.

De Vereniging van Hematologisch Laboratoriumonderzoek (VHL) is een zelfstandige subvereniging van zowel de Nederlandse Vereniging voor Hematologie (NvVH) als de Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde (NVKC). De VHL heeft als doel de bevordering van de kwaliteit van het hematologisch laboratorium onderzoek. Daarnaast staat de optimalisering van de samenwerking tussen kliniek en laboratorium binnen het vakgebied van de hematologie centraal. Leden zijn zij die lid zijn van de NVKC of de NVvH en zij die een aantoonbare expertise bezitten in hematologische

laboratoriumdiagnostiek. Jaarlijks worden enkele gecombineerde wetenschappelijke en huishoudelijke vergaderingen georganiseerd. De VHL heeft meerdere werkgroepen waar actuele landelijke vakinhoudelijke problematiek wordt besproken en uitgewerkt. Dit betreft oa. standaardisatie van laboratoriumonderzoek, kwaliteitsbewaking en aanbevelingen over het gebruik van testen of reagentia. De werkgroepen rapporteren regulier hun voortgang in de ledenvergadering. De VHL initieert en stimuleert (toegepast) onderzoek op het gebied van de hematologie. Tenslotte heeft de VHL een rol in de opleiding van medisch analisten.

ons logo
3 druppels bloed, grafisch weergegeven, staan symbool voor bloedcellen, bloedstolling, bloedtransfusie (de onderdelen van de hematologie), maar ook voor bestuur, leden, werkgroepen (vanuit de vereniging gezien). Ze
zijn met elkaar verbonden om zo samenwerking
te symboliseren. De 3 vormen hebben ook nog
een verwijzing naar de lenzen van een
microscoop: misschien wel het belangrijkste instrument in een laboratorium. Kleuren zijn afgeleid van de stoppen van de bloedbuisjes.

artikel van de maand
Internationale externe kwaliteitsbeoordeling voor DOAC’s metingen: resultaten en aanbevelingen.

» Lees verder
activiteiten
04-03-20 Nascholingen t.b.v. transfusie en hemostase
17-03-20 Flowcytometrie voor analisten en andere belangstellenden
19-03-20 Flowcytometrie voor analisten en andere belangstellenden
25-03-20 8th International workshop on Cancer Genetic & Cytogenetic Diagnostics
25-03-20 Flowcytometrie voor analisten en andere belangstellenden
01-04-20 NVTH Symposium 2020
21-04-20 Voorjaarscongres NVKC
13-05-20 NVB-TRIP symposium 2020
09-06-20 Vergadering VHL
13-06-20 EHA in Oranje, EHA preview
19-06-20 4rde Nederlandse Cell Free DNA dag (NVVP & CMBD)
25-09-20 23e AMSTOL Symposium
02-10-20 VHL/ PAOKC Symposium
08-10-20 KCio training Hemostase en Trombose
04-11-20 12th ECAT Participants’ Meeting 2020
10-11-20 Vergadering VHL
» bekijk alle evenementen