X

Algemeen

Welkom op de website van VHL

Welkom op de website van de VHL.
De Vereniging van Hematologisch Laboratoriumonderzoek (VHL) is een zelfstandige subvereniging van zowel de Nederlandse Vereniging voor Hematologie (NvVH) als de Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde (NVKC).
De VHL heeft als doel de bevordering van de kwaliteit van het hematologisch laboratorium onderzoek. Daarnaast staat de optimalisering van de samenwerking tussen kliniek en laboratorium binnen het vakgebied van de hematologie centraal. Leden zijn zij die lid zijn van de NVKC of de NVvH en zij die een aantoonbare expertise bezitten in hematologische laboratoriumdiagnostiek. Jaarlijks worden enkele gecombineerde wetenschappelijke en huishoudelijke vergaderingen georganiseerd.
De VHL heeft meerdere werkgroepen waar actuele landelijke vakinhoudelijke problematiek wordt besproken en uitgewerkt. Dit betreft oa standaardisatie van laboratoriumonderzoek, kwaliteitsbewaking en aanbevelingen over het gebruik van testen of reagentia. De werkgroepen rapporteren regulier hun voortgang in de ledenvergadering. De VHL initieert en stimuleert (toegepast) onderzoek op het gebied van de hematologie. Tenslotte heeft de VHL een rol in de opleiding van medisch analisten.

artikel van de maand

Congenitale trombocytopathie: huidige diagnostiek en toekomstperspectief.

» Lees verder

activiteiten

17-05-17 NVB-TRIP Symposium
18-05-17 Hovon dag
06-06-17 SKML Congres 'Hoe goed moet het'
20-06-17 VHL ledenvergadering
19-09-17 Wenckebach cursus (basis)
21-09-17 Wenckebach cursus (gevorderden)
28-09-17 Hematologie scholingsdag (HOVON)
12-10-17 Klinische Dag NVvH
12-10-17 Klinische Dag NVvH
03-11-17 Update Hemostase
14-11-17 VHL ledenvergadering
18-04-18 30e Internistendagen NIV
24-04-19 31e Internistendagen NIV

» bekijk alle evenementen