BLOEDTRANSFUSIE

Beheer content

         

ID:
Titel:
Tekst:
Button tekst:
Link:
UITLOGGEN
Bloedtransfusie
ID: 8
Titel: Transfusie bij ongevallen en rampen buiten het ziekenhuis
Tekst: Enkele keren per jaar wordt door de arts van een MMT beslist, dat een bloedtransfusie op locatie noodzakelijk is. Dit protocol beschrijft de handelswijze bij transfusie bij ongevallen en/of rampen buiten het ziekenhuis (01-03-2013
Button tekst: DOWNLOAD TRANSFUSIEBIJONGEVALLENENRAMPENBUITENHETZIEKENHUIS
Link: Transfusiebijongevallenenrampenbuitenhetziekenhuis.pdf
ID: 7
Titel: Protocol transfusie in verpleeghuizen en woonzorgcentra
Tekst: Leidraad voor bloedtransfusie in verpleeghuizen/woonzorgcentra i.o.v. een specialist ouderengeneeskunde. Plaatsing 01-03-2013.
Button tekst: DOWNLOAD PROTOCOLTRANSFUSIEINVERPLEEGHUIZENENWOONZORGCENTRA.2DOC
Link: protocoltransfusieinverpleeghuizenenwoonzorgcentra.2doc.pdf
ID: 6
Titel: Toelichting aanwijzing transfusie in verpleeghuis
Tekst: Toelichting bij de aanvraag van de aanwijzing door het ministerie en het contract met het ziekenhuis. Plaatsing 01-03-2013.
Button tekst: DOWNLOAD TOELICHTINGAANWIJZINGTRANSFUSIEINVERPLEEGHUIZEN0-2
Link: toelichtingaanwijzingTransfusieinverpleeghuizen0-2.pdf
ID: 5
Titel: Patienteninformatie bloedtransfusie
Tekst: Patienteninformatie bloedtransfusie. Plaatsing 01-03-2013
Button tekst: DOWNLOAD BLOEDTRANSFUSIEINFORMATIEVOORPATIENTEN[1]
Link: Bloedtransfusieinformatievoorpatienten[1].pdf
ID: 3
Titel: Verzoek aanwijzing Wibv formulier
Tekst: Verzoek tot aanwijzing Wet inzake bloedvoorziening. Plaatsing 01-03-2013.
Button tekst: DOWNLOAD VERZOEKAANWIJZINGWIBVFORMULIERART.12
Link: VerzoekaanwijzingWibvformulierart.12.pdf
ID: 2
Titel: Indicatoren 456 beleid
Tekst: Bewaking van de kwaliteit van bloedtransfusies is noodzakelijk. Doel van bewaking is het systematisch opsporen van mogelijkheden voor verbetering. Indicatoren kunnen daarbij een rol spelen. Plaatsing 01-03-2013.
Button tekst: DOWNLOAD INDICATOREN 456 BELEID
Link: Indicatoren 456 beleid.pdf
ID: 1
Titel: Engelstalige Nederlandse transfusierichtlijn
Tekst: Het bestand is te vinden onder ‘Links’:
Sanquin
Producten & Diensten
Bloedproducten
Transfusiegids
Button tekst:
Link: