View this email in your browser
VHL nieuwsbrief januari 2021

Beste VHL leden,

De eerste nieuwsbrief in 2021! Hiermee sluiten we een bijzonder jaar af waarbij vooral Covid veel invloed heeft gehad op ons werk en ook privé.
Dit jaar gaan we weer voor 3 VHL vergaderingen waarbij de 1e digitaal zal zijn maar daarna staan de vergaderingen gepland in de Vredenburg zodat we elkaar weer kunnen ontmoeten. 

In deze nieuwsbrief delen we informatie m.b.t. de VHL en willen we aandacht besteden aan thema’s met relevantie voor de hematologie. Een nieuw item is een overzicht van COVID publicaties waarbij we als VHL leden betrokken waren.

Namens het VHL bestuur wens ik iedereen een gezond en mooi 2021!
Yvonne Henskens

Mededelingen
VHL vergaderingen 2021 Save the Date!

Vanaf februari staan er in 2021 drie vergaderingen gepland. De vergadering in februari organiseren we digitaal. Vanaf juni gaan we er vanuit dat we weer bijeen kunnen komen in de Vredenburg 19 Utrecht.

Dus noteer deze data alvast in de agenda:
-          Dinsdag 9 februari 2021 (digitaal) van 10.00 – 12.30 uur
-          Dinsdag 8 juni 2021 (Vredenburg 19) van 10.00 – 16.00 uur
-          Dinsdag 9 november 2021 (Vredenburg 19) van 10.00 - 16.00 uur
Tot dan!

VHL vergadering 9 februari 2021

Dinsdag 9 februari staat onze eerste digitale ledenvergadering gepland met het volgende programma:
Deel 1: Ledenvergadering
10.00 – 11.15 uur

 1. Opening, vaststelling agenda
 2. Mededelingen
 3. Digitale/lijflijke bijeenkomsten
 4. Nieuwsbrief
 5. Vacature penningmeester in het bestuur
 6. AIOs welkom in de VHL
 7. Oprichten gecoördineerde onderzoeken kwaliteitsverbetering
 8. Werkgroepen nieuwe stijl, presentatie Imke Munnix
 9. Terugkoppeling werkgroepen:
  • Werkgroep morfologie
  • Werkgroep bloedtransfusie
  • Werkgroep stolling
  • Werkgroep techniek en Logistiek
  • Werkgroep Hb pathiën
 10. Cursussen en congressen
 11. Volgende VHL bijeenkomsten: 8 juni en 9 november 2021
 12. Rondvraag

Deel 2: Voordrachten
11.15 – 12.30 uur

11.15 – 11.30 uur Rene Niessen:
Casus rondzending SKML, wat is de diagnose?
11.30 – 11.45 uur Evelien Kemna:
Anti-Xa versus aPTT bij heparine therapie bij een patient met een hoge factor VIII  concentratie (niet Covid)       
11.45 – 12.15 uur Sander Streng:
Anti-Xa versus aPTT bij heparine therapie bij Covid patiënten
12.15 – 12.30 uur Discussie

Tot 9 februari digitaal, u ontvangt hiervoor een uitnodiging via zoom.
Accreditatie punten zijn aangevraagd!

VHL email 

Sinds dit jaar heeft de VHL een eigen email adres.
We zijn te bereiken via info@de-vhl.nl.

VHL nieuws
WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR
EEN BESTUURSLID MET PORTEFEUILLE PENNINGMEESTER!Het VHL-bestuur bestaat op dit moment uit 6 bestuursleden. De huidige penningmeester stelt na jarenlange, uitstekende, werkzaamheden zijn functie vacant, hij blijft wel VHL-bestuurslid.
 
Daarom zijn we op zoek naar een enthousiaste collega met een groot hart voor de laboratorium-hematologie in de volle breedte, die deze functie wil overnemen.
Is dit iets voor jou? Geef je dan op via info@de-vhl.nl. Hier kun je ook vragen stellen over deze vacante positie.
 
Met hartelijke groet namens, An, Jaap-Jan, Imke, Jennita en André,
Yvonne, voorzitter VHL
VHL samenwerkingsprijsvraag 2022

De hematologie neemt een bijzondere plaats in binnen de laboratorium diagnostiek. Het medisch consult en multidisciplinair overleg is essentieel binnen zowel de bloedtransfusie, hemostase, hemato-oncologie als de niet oncologische aandoeningen.
Dit is de reden dat de VHL samenwerking binnen de hematologie tussen verschillende beroepsgroepen graag stimuleert en hiervoor 1 maal per 2 jaar een bijzondere prijs uitreikt.
 
In 2022 tijdens het eerstvolgende VHL/PAOKC symposium vindt de vijfde uitreiking van deze bijzondere prijs plaats.
Wij dagen u uit een samenwerkingsproject te starten of een reeds lopend project met ons te delen. Dit mag een onderzoek, een procedure of een andere vorm van samenwerking zijn. Wie weet bent u diegene waarbij door uw samenwerking de kwaliteit binnen de diagnostiek verbetert en u deze prijs verdient!
 
Via de VHL website of in deze nieuwsbrief heeft u toegang tot meer informatie, het reglement en kunt u zich aanmelden via de afbeelding van het beeld met de tekst 'informatie samenwerkingsprijsvraag!'. We zien uw inzending graag tegemoet. 
Aanmelden is nu al mogelijk!

Vanuit het lab
Covid gerelateerde publicaties
 
Op onze oproep om publicaties te delen zijn verschillende leuke en interessante reacties gekomen. Hieronder een lijst met onlangs gepubliceerde artikelen:
 
-    Sofia Ramiro, Rémy L M Mostard, César Magro-Checa, Christel M P van Dongen, Tom Dormans, Jacqueline Buijs, Michiel Gronenschild, Martijn D de Kruif, Eric H J van Haren, Tom van Kraaij, Mathie P G Leers, Ralph Peeters, Dennis R Wong, Robert B M Landewé.
Historically controlled comparison of glucocorticoids with or without tocilizumab versus supportive care only in patients with COVID-19-associated cytokine storm syndrome: results of the CHIC study; Annals of the Rheumatic Diseases,
https://ard.bmj.com/content/79/9/1143.info 

 
-    Wouter T Leijte, Nicolaas M M Wagemaker, Tom D A van Kraaij, Martijn D de Kruif, Guy J M Mostard, Math P G Leers, Rémy L M Mostard, Jacqueline Buijs, Daan J L van Twist. 
Mortality and re-admission after hospitalization with COVID-19; NTvG,
https://www.ntvg.nl/system/files/publications/d5423.pdf

-    Linssen J, Ermens A, Berrevoets M, Seghezzi M, Previtali G, van der Sar-van der Brugge S, Russcher H, Verbon A, Gillis J, Riedl J, de Jongh E, Saker J, Münster M, Munnix IC, Dofferhof A, Scharnhorst V, Ammerlaan H, Deiteren K, Bakker SJ, Van Pelt LJ, Kluiters-de Hingh Y, Leers MP, van der Ven AJ.
A novel haemocytometric COVID-19 prognostic score developed and validated in an observational multicentre European hospital-based study; eLife,
https://elifesciences.org/articles/63195 
Zie ook nrc.nl 

-    Remy J. H. Martens, Arjan J. van Adrichem, Nadine J. A. Mattheij, Calvin G. Brouwer, Daan J. L. van Twist, Jasper J. C. R. Broerse, César Magro-Checa, Christel M. P. van Dongen, Rémy L. M. Mostard, Sofia Ramiro, Robert B. M. Landewé, and Math P. G. Leers.
Hemocytometric characteristics of COVID-19 patients with and without cytokine Storm syndrome on the Sysmex XN-10 hematology analyser; De Gruyter,
https://www.degruyter.com/vieuw/journals/cclm/ahead-of-print/article-10.1515-cclm-2020-1529/article-10.1515-cclm-2020-1529.xml

-    Streng AS, Delnoij TSR, Mulder MMG, Sels JWEM, Wetzels RJH, Verhezen PWM, Olie RH, Kooman JP, van Kuijk SMJ, Brandts L, Ten Cate H, Lorusso R, van der Horst ICC, van Bussel BCT, Henskens YMC.
Monitoring of Unfractionated Heparin in Severe COVID-19: An Observational Study of Patients on CRRT and ECMO; TH Open,
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7676995

-    Beun R, Kusadasi N, Sikma M, Westerink J, Huisman A.
Thromboembolic events and apparent heparin resistance in patients infected with SARS-CoV-2; Int J Lab Hematol.,  
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/ijlh.13230

-    Kusadasi N, Sikma M, Huisman A, Westerink J, Maas C, Schutgens R. Hemasphere.
A Pathophysiological Perspective on the SARS-CoV-2 Coagulopathy; HemaSphere,
https://journals.lww.com/hemasphere/Fulltext/2020/08000/A_Pathophysiological_Perspective_on_the_SARS_CoV_2.15.aspx

-    Huisman A, Beun R, Sikma M, Westerink J, Kusadasi N.
Involvement of ADAMTS13 and von Willebrand factor in thromboembolic events in patients infected with SARS-CoV-2; Int J Lab Hematol.,
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/ijlh.13244?af=R

-    N.Hengeveld PJ, Khader AO, de Bruin LHA, Geelen IGP, van Baalen EA, Jansen E, Bouwer NI, Balak 
Ö, Riedl JA, Langerak AW, Westerweel PE, Levin MD. 
Blood cell counts and lymphocyte subsets of patients admitted during the COVID-19 pandemic: a prospective cogort study; Br J Haematol., 
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/bjh.16983

-    Kurstjens S, van der Horst A, Herpers R, Geerits MWL, Kluiters-de Hingh YCM, G
öttgens EL, Blaauw MJT, Thelen MHM, Elissen MGLM, Kusters R.
Rapid identification of SARS-CoV-2-infected patients at the emergency department using routine testing; Clin Chem Lab Med., 
https://www.degruyter.com/view/journals/cclm/58/9/article-p1587.xml

-    Niels de Jonge, Robert Herpers, Myriam Roelofs, Edm
ée van Dongen.
Niels de Jonge, Robert Herpers, Myriam Roelofs, Edmée van Dongen. . Clin Chem Lab Med 2020;58:e155-e157
Blood sampling after COVID-19 - How to organize large scale phlebotomy services in the post SARS CoV-2 era; Clin Chem Lab Med, https://www.degruyter.com/view/journals/cclm/58/9/article-pe155.xml
AGENDA

VHL leden vergadering
9 februari 2021, Virtual meeting
website

65th Annual Meeting of the Society of Thrombosis and Hemostasis Research
22 - 26 februari 2021, Virtual congress, 
website

11th Congress of the APSTH
18 - 20 maart 2021, Virtual meeting
website

Voor andere activiteiten zie Agenda

Website
Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Our mailing address is:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Opgesteld door Rock consultancy

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*