OPGAVEFORMULIER VHL SAMENWERKINGSPRIJS

Opgaveformulier VHL samenwerkingsprijs

  Deelnemer 1 (contact persoon)

  Deelnemer 2

  Korte omschrijving project (maximaal 500 woorden)*


  Project (Het doel, het samenwerkingsaspect, wat is er gedaan, wat gaat er nog gebeuren, wie zijn er verder bij betrokken)

  Korte omschrijving bijdrage (maximaal 250 woorden)*


  Bijdrage deelnemer 1 (*)

  Er bestaat de mogelijkheid dat er contact met de contactpersoon wordt opgenomen voor additionele informatie.

  * = verplicht