REGLEMENT SAMENWERKINGSPRIJS

Reglement VHL samenwerkingsprijs

Aanleiding

De hematologie neemt een bijzondere plaats in binnen de laboratorium diagnostiek. De consultancy functie is essentieel binnen zowel de bloedtransfusie, hemostase, hemato oncologie als de niet oncologische aandoeningen. Dit maakt dat de VHL samenwerking binnen de hematologie tussen verschillende beroepsgroepen graag stimuleert.

Doelstelling en ambitie

Een doelstelling van de VHL is het bevorderen van de samenwerking in brede zin tussen het klinische specialisme Hematologie en het laboratoriumspecialisme Klinische Chemie- Hematologie in Nederland alsmede de organisatorische vormgeving hieraan. De samenwerkings prijs dient als aanmoediging voor het aangaan van samenwerkingsverbanden en -projecten tussen kliniek en laboratorium.

Procedure

De samenwerkingsprijsvraag betreft een open prijsvraag waar een Nederlandse specialist laboratoriumgeneeskunde, lid van de Vereniging Hematologische Laboratorium Diagnostiek of de Nederlandse Vereniging van Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde en een clinicus, lid van de Nederlandse Vereniging voor Hematologie of verwante Wetenschappelijke Vereniging zich gezamenlijk voor inschrijven.
De prijs wordt elke twee jaar toegekend. Drie maanden voorafgaand aan de uitreiking wordt de mogelijkheid tot deelname bekend gemaakt. De jury brengt haar rapport uit bij het bestuur een maand voor uitreiking.

Deelname voorwaarden

Sub 1.De ontwikkeling van een Samenwerkingsproject in brede zin tussen het klinische specialisme Hematologie en het laboratoriumspecialisme Klinische Chemie- Hematologie in Nederland alsmede de organisatorische vormgeving hieraan. Zowel de clinicus als de laboratoriumspecialist hebben hun unieke bijdrage gegeven aan het project.

Sub 2.De ontwikkeling van een bepaalde methode of techniek vanuit het laboratorium, die een grote invloed heeft op de Hematologische praktijkvoering.

Sub 3.Aantoonbaarheid van een langdurige en vruchtbare samenwerking die geleid heeft tot een betere patiëntenzorg op het gebied van de Hematologie.

Selectie commissie/ jury

Sub 1. De jury bestaat uit 3 personen, de voorzitter van de NVKC, de voorzitter van de NVVH en een onafhankelijke juryvoorzitter. Deze voorzitter dient bij voorkeur ervaren te zijn als jurylid bij prijsvragen. De definitieve samenstelling van de jury wordt bekend gemaakt 2 maanden voor de uitreiking. De uitreiking geschiedt tijdens het 2-jaarlijks VHL symposium. De bekendmaking geschiedt onder meer door publicatie op de website van de VHL.

Sub 2. Niet-jury leden kunnen de jury schriftelijk en beargumenteerd op kandidaten attenderen.

Beoordelingsprocedure en criteria

Sub 1. De jury controleert of een inschrijving voldoet aan de deelname voorwaarden. De jury beoordeelt de goedgekeurde inschrijvingen op inhoud, meerwaarde voor de patiëntenzorg, originaliteit en duur van de samenwerking,
De jury brengt een maand voor uitreiking haar rapport uit bij het bestuur van de VHL. In dit rapport is de jury voordracht of teruggave van haar voordracht omschreven.

Sub 2. Het bestuur van de VHL volgt de voordracht van de jury. Indien de jury haar opdracht teruggeeft, kan het bestuur besluiten als in Sub 3.

Sub 3. Indien de jury beslist dat geen kandidaat beschikbaar is die voldoet aan de voorwaarden gesteld in artikel 1, kan het bestuur – naar eigen mening – een nieuwe jury benoemen om de toekenning van de prijs in het navolgend jaar te bezien.

Voorselectie

Er vindt alleen voorselectie plaats bij meer dan 10 inzendingen. Deze voorselectie wordt uitgevoerd door het VHL bestuur.

Uitsluitingsgronden

Sub 1. Een jurylid
Sub 2. Wanneer niet wordt voldaan aan de deelname voorwaarden is uitsluiting ter beoordeling van de jury.

Toekenning prijs

De prijs wordt toegekend door het Bestuur van de VHL, op voordracht van een – door het Bestuur ingestelde – jury. De prijs bestaat uit een bronzen plastiek en €500,- prijzengeld.

Bekendmaking uitslag

De uitslag wordt elke twee jaar bekend gemaakt tijdens een symposium en via de website www.de-vhl.nl.

Contactgegevens

Secretaris VHL: A.K. Stroobants, email: info@de-vhl.nl.