De laboratoriumdiagnostiek van het antifosfolipidensyndroom, TTP en HIT

den Haag, meer informatie