OPGAVEFORMULIER VHL SAMENWERKINGSPRIJS OLDINLOGGEN

 

 

Opgaveformulier VHL samenwerkingsprijs

Deelnemer 1 (contact persoon)

Titel*

Deelnemer 2

Titel* Korte omschrijving project (maximaal 500 woorden)*

Project (Het doel, het samenwerkingsaspect, wat is er gedaan, wat gaat er nog gebeuren, wie zijn er verder bij betrokken)

Korte omschrijving bijdrage (maximaal 250 woorden)*

Bijdrage deelnemer 1 (*)

Bijdrage deelnemer 2 (*)

Er bestaat de mogelijkheid dat er contact met de contactpersoon wordt opgenomen voor additionele informatie.

* = verplicht