VHL SAMENWERKINGSPRIJS OLDINLOGGEN

 

 

VHL samenwerkingsprijs
‘Grote beloningen staan hen te wachten die samen kunnen leven, samen leren, samen werken en knopen kunnen leggen die ons samen binden,’ Bill Clinton, oud-president van de Verenigde Staten.‘Grote ontdekkingen en verbeteringen zijn altijd het gevolg van de samenwerking tussen vele denkvermogens, ’Alexander Graham Bell, Brits uitvinder, autodidact en de oprichter van de telefoonmaatschappij Bell.Inspirerende uitspraken van twee bijzondere mensen die laten zien dat samenwerking de basis is om grootse zaken te realiseren. Ook binnen de hematologie is samenwerking een sleutelbegrip. In de zin van contact en communicatie speelt samenwerking een sleutelrol voor een ieder die verbonden is met dit vakgebied. Het delen van kennis en kunde zorgt dat er synergie groeit tussen kliniek en laboratorium en dat er nieuwe inzichten ontstaan over ziektebeelden.De hematologie neemt een bijzondere plaats in binnen de laboratorium diagnostiek. Het medisch consult en multidisciplinair overleg is essentieel binnen zowel de bloedtransfusie, hemostase, hemato-oncologie als de niet oncologische aandoeningen. Hierbij past de uitspraak: ‘hematologie is meer dan een vak, het is een kunst’.Dit is de reden dat de VHL samenwerking binnen de hematologie tussen verschillende beroepsgroepen graag stimuleert en hiervoor 1 maal per 2 jaar een bijzondere prijs uitreikt.

In 2022 tijdens het VHL symposium vindt de vijfde uitreiking van deze bijzondere prijs plaats.

 

Wij dagen u uit een samenwerkingsproject te starten of een reeds lopend project en met ons te delen. Dit mag een onderzoek, een procedure of een andere vorm van samenwerking zijn. Wie weet bent u diegene waarbij door uw samenwerking de kwaliteit binnen de diagnostiek verbetert en u deze prijs verdient!

Waar moet de indiening aan voldoen?

De benodigde informatie vindt u in het reglement. Wanneer u meer informatie wenst of vragen heeft kunt u contact opnemen met het bestuur van de VHL, email: info@de-vhl.nl.

Hoe kan ik me aanmelden?

Aanmelden is mogelijk tot 1 december 2021 via het opgave formulier ‘Opgave VHL samenwerkingsprijs’