HEMOSTASE OLD


“.”OPEN URL”.”“) ;}
else {urldecode($href = ““.”DOWNLOAD “.strtoupper($row[0]).”“);}
if ($row[3]==””) { $href = “” ; }
print(“

“);
print(“

\n”);
print(“

\n”); // titel en tekst
print(“

\n”);
print(“

\n”);
}
}

display_db_table($tablename7, $conn); // functie aanroepen voor tonen tabel
?>

Hemostase

$row[0]

$row[1]
$href