BLOEDTRANSFUSIE

Bloedtransfusie

Transfusie bij ongevallen en rampen buiten het ziekenhuis
Plaatsing: 01-03-2013
Download Transfusie bij ongevallen en rampen buiten het ziekenhuis
Transfusie in verpleeghuizen en woonzorgcentra
Plaatsing: 01-03-2013.
Download Transfusie in verpleeghuizen en woonzorgcentra
Toelichting aanwijzing transfusie in verpleeghuis
Plaatsing: 01-03-2013.
Download Toelichting aanwijzing transfusie verpleeghuizen
Patiënteninformatie bloedtransfusie
Plaatsing: 01-03-2013
Download bloedtransfusie informatie voor patiënten
Verzoek tot aanwijzing Wet inzake bloedvoorziening
Plaatsing: 01-03-2013.
Download verzoek aanwijzing WIBV formulier
Indicatoren voor het 4-5-6 beleid
Plaatsing: 01-03-2013.
Download Indicatoren 456 beleid
Engelstalige Nederlandse transfusierichtlijn
Plaatsing: 2011
Transfusiegids