Inventarisatie formulier NOACs
Gebruik voor "kleiner/groter en gelijk aan" resp. de tekens <= en >=
Patient identificatie nummer
Soort antistollingsmiddel
Dosis antistollingsmiddel s.v.p. ook eenheid vermelden
Tijd tussen inname en bloedafname in uren
Gemeten concentratie antistollingsmiddel s.v.p. ook eenheid vermelden
Test gebruikt voor meting antistollingsmiddel bijv. dTT of anti-Xa
APTT in seconden
Soort APTT reagens
Referentiewaarden APTT in seconden
PT in seconden
Soort PT reagens
Referentiewaarden PT in seconden
Trombinetijd in seconden
Soort trombintijd reagens
Referentiewaarden trombinetijd in seconden
Omschrijving bloeding/trombose complicaties
Nierfunktie kreatinine
Nierfunktie kreatinine referentiewaarden
Nierfunktie eGFR/klaring
Nierfunktie eGFR/klaring referentiewaarden
Tijdstip optreden complicatie na start therapie in uren
Naam inzender
Email adres inzender