WERKGROEP BLOEDTRANSFUSIE

Werkgroep Bloedtransfusie

J. Slomp (voorzitter)
H. Klinkspoor (secretaris)
A. Albersen
H. Duijnhoven
C. Folman 
J. Lambers
H. Russcher
J. Soons
R. Vossen
J.J. Zwaginga