View this email in your browser
VHL nieuwsbrief juni 2020

Beste VHL leden,

Covid heeft vele agenda’s doorkruist. Alle livebesprekingen, seminars, symposia etc.  zijn geannuleerd of verschoven. Per 1 juni zijn de maatregelen weer versoepeld maar als bestuur van de VHL vonden we het nog te vroeg om de fysieke vergadering, die staat op dinsdag 9 juni, te organiseren volgens de 1,5 meter afspraken. Maar we zijn wel met elkaar in gesprek gegaan en zo is het idee van een nieuwsbrief ontstaan.

Het Corona virus heeft onze aandacht opgeëist. Zeker op het gebied van de hematologie en met name de hemostase was de pathologie die we zien bij de Covid patiënten erg bijzonder. In de NVKC webinars is daar ook aandacht aan besteed. Ook zijn er landelijk en internationaal bliksemsnel diverse Covid studies opgezet om de effectiviteit van bepaalde therapieën te onderzoeken.

In deze nieuwsbrief willen we aandacht besteden aan deze thema’s met relevantie voor de hematologie. Daarnaast heeft de nieuwsbrief als doel om weer even in contact met elkaar te staan. Wie weet is dit het begin van een nieuwe traditie.

Namens het bestuur van de VHL, Gabrielle Ponjee

Mededelingen
VHL vergadering 9 juni gaat niet door!

In juni gaat de vergadering in Utrecht niet door. We gaan er vanuit dat we op 10 november wel weer bijeen kunnen komen voor de VHL bijeenkomst in Vredenburg 19 Utrecht.
Ik neem aan dat velen, net als wij, weer uitkijken naar “live” presentaties, discussies en overleggen, zonder vertragingen, bijgeluiden en stilstaande beelden.
Dus noteer alvast in de agenda: 10 november 2010! Tot dan!

Werkgroep vergaderingen

Een belangrijk onderdeel van de VHL is het samen verbeteren van ons vakgebied en de dagelijkse praktijk die daarbij hoort.
De werkgroepen hebben daarbij een centrale rol. Daarom is het verzoek aan de voorzitters van werkgroepen om de werkgroep bijeenkomsten telefonisch of via videobellen door te laten gaan.
9 juni hebben de meesten al vrijgehouden voor een overleg, het kan daarom handig zijn deze tijd hiervoor te gebruiken.
Het bestuur ontvangt graag een terugkoppeling voor 1 juli zodat de updates in een nieuwsbrief als deze met de overige leden gedeeld kunnen worden.

VHL nieuws
VHL/PAOKC symposium
'Nieuwe ontwikkelingen binnen de hematologische diagnostiek'


Het vakgebied hematologie is volop in beweging. Nieuwe behandelingen, bijvoorbeeld met immuuntherapie door middel van monoklonale antistoffen en CAR-T cellen bij hemato-oncologische patiënten of nieuwe stolfactorconcentraten voor hemofiliepatiënten, vinden hun weg naar de ziekenhuizen. Als laboratoria willen we mee in deze ontwikkelingen, om de resultaten van de therapie te kunnen monitoren met de juiste, steeds gevoeligere, testen. Ook op het gebied van beenmergmorfologie, bloedtransfusie en hemostase staat de wereld niet stil. 
 
In  dit symposium zullen diverse deskundigen vanuit de kliniek en de diagnostiek ons een inkijkje geven in de toekomst van hun vakgebied. Laboratoriumspecialisten klinische chemie, analisten, hematologen en anderen met belangstelling voor de hematologische diagnostiek zijn van harte uitgenodigd op vrijdag 2 oktober 2020, in de Jaarbeurs (Supernova) te Utrecht.
Meer informatie is binnenkort beschikbaar via de
Agenda van de NVKC website.
VHL samenwerkingsprijsvraag 2020

De hematologie neemt een bijzondere plaats in binnen de laboratorium diagnostiek. Het medisch consult en multidisciplinair overleg is essentieel binnen zowel de bloedtransfusie, hemostase, hemato-oncologie als de niet oncologische aandoeningen.
Dit is de reden dat de VHL samenwerking binnen de hematologie tussen verschillende beroepsgroepen graag stimuleert en hiervoor 1 maal per 2 jaar een bijzondere prijs uitreikt.
 
Op 2 oktober 2020 tijdens het VHL/PAOKC symposium Nieuwe ontwikkelingen binnen de hematologische diagnostiek vindt de vierde uitreiking van deze bijzondere prijs plaats.
Wij dagen u uit een samenwerkingsproject te starten of een reeds lopend project en met ons te delen. Dit mag een onderzoek, een procedure of een andere vorm van samenwerking zijn. Wie weet bent u diegene waarbij door uw samenwerking de kwaliteit binnen de diagnostiek verbetert en u deze prijs verdient!
 
Via de VHL website of in deze nieuwsbrief heeft u toegang tot meer informatie, het reglement en kunt u zich aanmelden via de afbeelding van het beeld met de tekst 'informatie samenwerkingsprijsvraag!'.  
Aanmelden is mogelijk tot 1 augustus 2020.

Harmonisatie LTA

De publicatie van de VHL samenwerking over de harmonisatie van LTA,  Harmonising light transmission aggregometry in The netherlands by implementation of the SSC-ISTH guideline, is geaccepteerd in Platelets en binnenkort beschikbaar via https://doi.org/10.1080/09537104.2020.1771549
Stollingsproblematiek bij Covid-19 patiënten

Inmiddels is het wel bekend dat zich bij de Covid-19 patiënten ernstige stollingscomplicaties kunnen voordoen.  De eerste landelijke berichten over de trombo-embolische complicaties kwamen al snel in maart.

Het bleek dat bij sommige patiënten op de IC geen adequate antistolling bereikt kon worden met de gebruikte doseerschema's voor heparine, maar (zeer) hoge doseringen nodig waren. Ook voor huisartsen bleek het erg moeilijk om de ernst van de situatie bij patiënten met Covid in te schatten. Daarom is er al in april landelijk een 'leidraad' opgesteld. De leidraad is een consensusdocument waar verschillende organisaties aan meegewerkt hebben, zoals de NVvH en NVIVG (vasculaire geneeskundigen), NVALT (longartsen), NVIC (intensivisten) en de NVKC. Het is een dynamisch document, waarin snel wijzigingen gemaakt kunnen worden, zodra voortschrijdende kennis daartoe aanleiding geeft. De huidige versie is al weer veel uitgebreider dan de eerste versie.

Aan deze richtlijn heeft vanuit de NVKC Yvonne Henskens meegeschreven. In een eerder stadium had zij ook al toelichting gegeven op dit ziektebeeld tijdens een van de NVKC Webinars. De leidraad is te vinden via de
website van de Federatie Medische Specialisten.
Vanuit het lab
Hemocytometrie voor screening van patiënten met een Covid-19:
Hemco studie

Het betreft een studie in samenwerking met de firma Sysmex, internist-infectiologen en klinisch chemici om te kijken of hemocytometrie op de XN analyzer gebruikt kan worden voor screening op Covid-19. Participerende instellingen zijn Amphia ziekenhuis Breda, Tweestedenziekenhuis Tilburg, Erasmus MC Rotterdam, Catharina ziekenhuis Eindhoven en Academisch Ziekenhuis Antwerpen, Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis Nijmegen, Albert Schweitzer ziekenhuis, LUMC en ziekenhuis Bergamo (Italië). De bedoeling is om tezamen van een 1000-tal Covid-19 bevestigde patiënten (mild en ernstig) hemocytometrie data te verzamelen en te analyseren.

Achteraf kunnen dan m.b.v. de infectiologen de volgende groepen gemaakt worden:
- mild: wel/geen opname zonder beademing, hersteld
- ernstig: ICU, hersteld
- fataal: overleden

Op deze manier zouden algoritmes ontwikkeld kunnen worden voor de diagnose en prognose.


Voorbeeld Covid-19 diff
Typisch voor de corona patiënten zijn de cellen bovenin.
ConCoViD studie

In het Erasmus MC zijn, in samenwerking met andere centra in Nederland waaronder o.a. het OLVG en Maasstadziekenhuis, patiënten behandeld in de ConCoViD studie. In dit onderzoek wordt bloedplasma gegeven aan coronapatiënten. Zowel aan coronapatiënten op de afdelingen als op de IC. Het plasma is afkomstig van donoren die genezen zijn van Covid-19 en virusdodende antistoffen hebben aangemaakt in hun bloed.

Dit wetenschappelijk onderzoek moet uitwijzen of toediening van plasma met antistoffen het ziekteverloop gunstig kan beïnvloeden. Het onderzoek is een samenwerking met Sanquin en zal in totaal 426 patiënten omvatten. Sanquin neemt het bloedplasma af bij de donoren die zijn genezen van covid-19 en antistoffen hebben.


Onlangs zijn ook enkele kleine studies beschreven waarin de eerste mensen met plasma werden behandeld. Deze studies tonen aan dat de behandeling veilig lijkt, maar omdat ze kleinschalig en zonder controlegroep zijn, kunnen over de werkzaamheid nog geen conclusies getrokken worden.

Bij de ConCoViD studie krijgt de helft van de patiënten het plasma toegediend, en de andere helft, de controlegroep, krijgt de standaard behandeling van coronapatiënten, om zo goed het effect te meten of de toediening van het convalescent plasma bijdraagt aan een snellere genezing en of ernstig ziek worden of overlijden kan worden voorkomen.
COV-PLAS-trial

Vorige week is de COV-PLAS trial gestart. Bij dit onderzoek wordt plasma van genezen Covid-patiënten aan pas opgenomen Covid-patiënten gegeven als behandeling en getest. In tegenstelling tot de ConCoViD studie wordt het convalescent plasma van genezen Covid-patiënten in de COV-PLAS trial dubbelblind gerandomiseerd vergeleken met standaard plasma. Het plasma wordt daarbij alleen toegediend aan pas opgenomen Covid-patiënten. De gekozen patiëntgroep heeft als reden dat passieve immunisatie waarschijnlijk het best helpt bij patiënten met vroege infecties en een lagere viral load; het geblindeerde ontwerp van de studie voorkomt iedere bias van arts en onderzoekers; de randomisatie tegen standaard plasma kan bovendien echt het effect van de antistoffen in het plasma duidelijk maken.   

De onderzoekers onder leiding van prof. Jaap Jan Zwaginga hopen met deze trial te bewijzen dat de antistoffen in het convalescente plasma positief een zgn. ordinaal eindpunt beïnvloeden. Dit eindpunt bevat zowel eerder ontslag van Covid-patiënten, minder IC-opnames, minder beademing als minder overlijden. Bovendien worden binnen een groot internationaal consortium (REMAP-CAP) de resultaten van de COV-PLAS trial gepoold en vergeleken met allerlei andere Covid trials. Zo worden positieve en negatieve effecten sneller duidelijk.

De trial wordt gecoördineerd door het LUMC en daarnaast nemen de volgende centra al deel: UMCUtrecht, Maastricht UMC+, HAGA, Amphia ziekenhuis, Isala en Beatrixziekenhuis. Het plasma wordt tevens ingezameld door Sanquin.
Opleidingsdag Hematologie voor KCios

In mei was weer de jaarlijkse opleidingsdag hematologie basis voor eerstejaars KCios geprogrammeerd.
Deze opleidingsdag wordt georganiseerd door de regio Den Haag in een samenwerkingsverband tussen het HAGA ziekenhuis en Haaglanden Medisch Centrum.

In eerste instantie zag het er naar uit dat we de dag moesten cancelen en de voordrachten zouden inspreken. Je mist dan natuurlijk de broodnodige interactie die zo’n opleidingsdag bijzonder maken.
Gelukkig waren net de eerste webinars gegeven en waren de kinderziektes zoals inlogproblemen voor het grootste gedeelte verholpen.We hebben besloten om de dag ingekort te organiseren middels Zoom, verzorgd door het NVKC secretariaat. Naast de voordrachten was er nog ruim de gelegenheid voor een interactieve sessie met casuistiek uit eigen laboratorium.

Alle KCios waren die dag aanwezig tijdens de ‘live’ sessie en er was volle aandacht voor de presentaties maar vooral ook voor de casuïstiek. Vrijwel iedere KCioer had een casus voorbereid en presenteerde die middels schermdeling. Het ging op rolletjes. Er werden vele vragen gesteld en het was goed te volgen zonder storingen. Door het afspreken van wat basisregels zoals niet door elkaar praten, geluid uit als je niet praat etc. is scholing ook goed online te geven. Dit gaat vast nog veel meer gebeuren, ook als het straks weer mogelijk is om live aanwezig te zijn.
AGENDA

XXXIII International Symposium on Technical Innovations in Laboratory Hematology (ISLH)
22 juni - 25 september 2020, Virtual meeting
website

XXVIII ISTH and 66th SSC
12 - 14 juli 2020, Virtual congress, Free registration
website

Voor andere activiteiten zie Agenda

Website
Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Our mailing address is:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Opgesteld door Rock consultancy

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*