View this email in your browser
VHL nieuwsbrief januari 2022

Beste VHL leden,

Het jaar 2022 is begonnen en hierbij ontvangen jullie de eerste nieuwsbrief van dit jaar. We hopen dat jullie ondanks de lockdown fijne feestdagen hebben gehad met diegenen die jullie dierbaar zijn en inmiddels weer vol goede moed aan dit nieuwe jaar begonnen zijn.
In de nieuwsbrief die nu voor jullie ligt, vinden jullie weer allerlei nieuwtjes en interessante bijdragen van collega’s uit het veld. Bekijk vooral ook even de agenda voor alle inspirerende evenementen die komen gaan.
Veel leesplezier en hopelijk zien we elkaar binnenkort bij de eerste VHL vergadering van 2022.

Namens het bestuur van de VHL, Danielle Meijer

Mededelingen
VHL vergaderingen 2022 Save the Date! 

Vanaf februari staan er in 2022 drie vergaderingen gepland. De vergadering in februari en november organiseren we digitaal. Tijdens de vergadering in juni komen we bij elkaar in de Vredenburg 19 Utrecht.

Dus noteer deze data alvast in de agenda:
-          Dinsdag 8 februari 2022 (Digitaal) van 10.00 – 13.00 uur
-          Dinsdag 7 juni 2022 (Vredenburg 19) van 10.00 – 16.00 uur
-          Dinsdag 8 november 2022 (Digitaal) van 10.00 - 13.00 uur
Tot dan!

VHL vergadering 8 februari 2022 

De VHL vergadering op 8 februari is een digitale vergadering. 
De vergadering vindt plaats van 10.00 tot 13.00 uur. Van 10.00 - 11.00 uur worden agenda punten behandeld met aansluitend van 11.00 - 13.00 uur een mini symposium georganiseerd door de werkgroep Benigne hematologie met het volgende programma.

11-11.30u     
Verschuivende inzichten in de diagnostiek van een absoluut ijzergebrek bij inflammatie
Dr. André van Rossum, Klinisch Chemicus, Groene Hart Ziekenhuis
11.30-12u           
Aanbeveling Hemoglobinopathie diagnostiek
Dr. Kees Harteveld, Klinisch Moleculair en Biochemisch Geneticus, LUMC
12-12.30u           
De toegevoegde waarde van klinisch chemische/hematocytometrische testen in de diagnostiek van COVID-19
Dr. ing. Math Leers, Klinisch Chemicus-hematoloog, Zuyderland
12.30-13u           
Diagnostiek van erfelijke hemolytische anemie
Dr. Richard van Wijk, Staflid/onderzoeker, UMCU

Tot 8 februari! De uitnodiging via zoom heeft u ontvangen en de agenda volgt in een aparte mail voorafgaand aan de VHL vergadering.

Accreditatie punten zijn aangevraagd!
(Wij registreren deze punten voor u wanneer u zich zowel met voor- als achternaam registreert tijdens de deelname via zoom)

VHL samenwerkingsprijsvraag 2022

De hematologie neemt een bijzondere plaats in binnen de laboratorium diagnostiek. Het medisch consult en multidisciplinair overleg is essentieel binnen zowel de bloedtransfusie, hemostase, hemato-oncologie als de niet oncologische aandoeningen.
Dit is de reden dat de VHL samenwerking binnen de hematologie tussen verschillende beroepsgroepen graag stimuleert en hiervoor 1 maal per 2 jaar een bijzondere prijs uitreikt.
 
In 2022 tijdens het eerstvolgende VHL/PAOKC symposium vindt de vijfde uitreiking van deze bijzondere prijs plaats.
Wij dagen u uit een samenwerkingsproject te starten of een reeds lopend project met ons te delen. Dit mag een onderzoek, een procedure of een andere vorm van samenwerking zijn. Wie weet bent u diegene waarbij door uw samenwerking de kwaliteit binnen de diagnostiek verbetert en u deze prijs verdient!
 
Via de VHL website of in deze nieuwsbrief heeft u toegang tot meer informatie, het reglement en kunt u zich aanmelden via de afbeelding van het beeld met de tekst 'informatie samenwerkingsprijsvraag!'. We zien uw inzending graag tegemoet. 
Aanmelden is nu al mogelijk!

VHL nieuws
ORATIE YVONNE HENSKENS 

Op 19 november 2021 sprak Yvonne Henkens haar rede uit getiteld “Van bloedstollend naar testminnend”. Op inspirerende wijze legde zij moeilijke zaken makkelijk uit en besprak zij de balans die zo belangrijk is in dit leven; de balans in de liefde, in de keuken en in de hemostase. Menig toehoorder, zowel in de zaal als online, luisterde gefascineerd naar hoe Yvonne met haar voorliefde voor koken en voor stolling een dagmenu presenteerde waarin uitgebreid werd stilgestaan bij de diverse facetten van de hemostase. Voor haar misschien een ‘eitje’, maar wat ons betreft een geweldige prestatie. 

DHC 

Ook dit jaar is het Nederlandse Hematologie congres (DHC) weer volledig virtueel en net als vorig jaar verdeelt over 2 dagen. Gelukkig hebben we als VHL wel weer onze eigen sessie op het DHC, dit keer niet op de vertrouwde vrijdag maar nu op donderdagochtend van 9:00 tot 10:30. De sessie bestaat uit twee duo presentaties verzorgt door een hematoloog en een laboratoriumspecialist, de onderwerpen dit jaar zijn MRD metingen bij AML en monitoring van MRD bij multiple myeloma, zie programma
UPDATE RICHTLIJN: TROMOSEPROFYLAXE BIJ COVID-19 

De werkgroep voor deze richtlijn heeft een update verzorgd die rond 1 februari 2022 zal verschijnen op de website van het Kennisinstituut.
Ze hebben zich gebogen over de recente literatuur en twee vragen:
Uitgangsvraag 1: Wat is de plaats van tromboseprofylaxe bij COVID-19 patiënten op de verpleegafdeling?
Uitgangsvraag 2: Wat is de plaats van tromboseprofylaxe bij COVID-19 patiënten op de IC?
We verwachten rond 1 februari 2022 een nieuwe publicatie op de Richtlijnendatabase: Zie website 
Deze richtlijn werd mede geschreven en goedgekeurd door de NVKC.
VALIDATIESTUDIE ISATUXIMAB 

Isatuximab (Sanofi) is een anti-CD38 monoclonaal dat een vergelijkbare toepassing heeft bij de behandeling van Multipel Myeloma patiënten als Daratumumab (Janssen). Ook de interferenties van het monoclonaal met de bloedtransfusiediagnostiek zijn vergelijkbaar.
Sanquin (Claudia Folman) heeft in samenwerking met de firma Sanofi een validatiestudie uitgevoerd en vastgesteld dat de technieken met DTT en AET die ingezet worden bij daratumumab ook bij isatuximab toegepast kunnen worden.
De resultaten van deze validatiestudie worden binnenkort door Sanquin en Sanofi beschikbaar gesteld aan de transfusielaboratoria op het besloten deel van de VHL-website.
ARTIKEL VAN DE MAAND 

Zoals jullie weten wordt er elke maand een artikel van de maand op de VHL website geplaatst. Op die manier willen we jullie graag prikkelen om interessante artikelen te lezen op het gebied van laboratoriumhematologie die van toegevoegde waarde zijn voor de dagelijkse praktijk.
Heb je een artikel van de maand gemist? Dan kun je dit nog terug vinden op de VHL website onder ‘Leden’, ‘Artikel van de maand’, zie http://de-vhl.nl/leden/artikel-van-de-maand.
De suggesties komen maandelijks van de bestuursleden maar het is zeker ook mogelijk om zelf een artikel van de maand aan te dragen. Je kunt hiervoor een mailtje sturen naar info@de-vhl.nl.

De voorwaarden waar een artikel aan moet voldoen zijn:
- Maximaal 5 maanden oud
- De inhoud dient breed toepasbaar te zijn
- Voorkeur: een publicatie van een VHL lid
- Evt. andere suggesties zijn natuurlijk bespreekbaar
Vanuit het lab
DIAGNOSTIEK NAAR BLOEDINGSNEIGING; EEN ALTERNATIEVE BENADERING
 
Bij het vaststellen van de diagnose van een bloedingsziekte en bij het bepalen van de behandelingsstrategie speelt diagnostiek een belangrijke rol. Het vaststellen van de bloedingsneiging, ook wel bloedingsfenotype genoemd, bij een patiënt gebeurt op dit moment door een (kinderarts)hematoloog op basis van de bloedingsgeschiedenis van een patiënt, bloeding scores en diagnostische testen. Deze testen laten een optelsom zien van de verschillende stollingsfactoren in het bloed of meten de afzonderlijke stollingsfactoren. Ondanks dat de diagnose van een patiënt hetzelfde kan zijn, resulteert dit in een deel van de patiënten niet in éénzelfde bloedingsfenotype. 

Binnen het SYMPHONY consortium willen we de oorzaken van dit verschil in bloedingsneiging onderzoeken bij patiënten met een bloedstollingsstoornis, zoals hemofilie A en B, von Willebrand ziekte, bloedplaatjes functiestoornissen, zeldzame stollingsfactor deficiënties of bij patiënten met een bloedingsneiging zonder aangetoonde oorzaak. lees verder.
BENIGNE HEMATOLOGIE GERELATEERDE PUBLICATIES
 
Op onze oproep om publicaties te delen zijn meerdere leuke en interessante reacties gekomen. Hieronder kun je ze bekijken:

E.L. Göttgens, K. Baks, C.L. Harteveld, K. Goossens & A.J. van Gammeren.
Cyanosis, hemolysis, decreased HbA1c and abnormal co-oximetry in a patient with hemoglobin M Saskatoon [HBB:c.190C > T p.His64Tyr], zie artikel

W.E.M. van Dijk, J.S. Nijdam, S. Haitjema, M.C.H. de Groot, A. Huisman, M.C. Punt, A.C.C. Evers, R.E.G. Schutgens, A.T. Lely, K.P.M. van Galen.
Platelet count and indices as postpartum hemorrhage risk factors: a retrospective cohort study, zie artikel

E.L. de Groot, A. Huisman, W.W. van Solinge, J. Ossewaarde-van Norel, S. Haitjema.
Fluorescein angiography leads to increased fluorescence of blood cells and may hamper routine haematology analysis of ophthalmology patients, zie artikel

V. Nivaggioni, E. Van Mirre, J. Brousseau, M. Loosveld.
Detection of Southern Asian Ovalocytosis with Sysmex XN-10: A complement to the decision tree previously described, zie artikel

B. Van Dooijeweert, M.H. Broeks, N.M. Verhoeven-Duif, E.J. Van Beers, E.E.S. Nieuwenhuis, W.W. Van Solinge, M. Bartels, J.J. Jans, R. Van Wijk.
Untargeted metabolic profiling in dried blood spots identifies disease fingerprint for pyruvate kinase deficiency, zie artikel

B. van Dooijeweert, M.H. Broeks, N.M. Verhoeven-Duif, W.W. van Solinge, E.J. van Beers, M.A.E. Rab, E.E.S. Nieuwenhuis, J.J.M. Jans, M. Bartels, R. van Wijk.
Metabolic Fingerprint in Hereditary Spherocytosis Correlates With Red Blood Cell Characteristics and Clinical Severity, zie artikel

A.M. La Rose, V. Bazioti, J.A. Hoogerland, A.F. Svendsen, A.G. Groenen, M. van Faassen, M.G.S. Rutten, N.J. Kloosterhuis, B. Dethmers-Ausema, J.H. Nijland, G. Mithieux, F. Rajas, F. Kuipers, M.V. Lukens, O. Soehnlein, M.H. Oosterveer, M. Westerterp.
Hepatocyte-specific glucose-6-phosphatase deficiency disturbs platelet aggregation and decreases blood monocytes upon fasting-induced hypoglycemia, zie artikel

M.A.E. Rab, J. Bos, B.A. van Oirschot, S. van Straaten, P.A. Kosinski, V. Chubukov, H. Kim, H. Mangus, R.E.G. Schutgens, G. Pasterkamp, L. Dang, C. Kung, E.J. van Beers, R. van Wijk.
Decreased activity and stability of pyruvate kinase in sickle cell disease: a novel target for mitapivat therapy, zie artikel

M.C. Berrevoets, J. Bos, R. Huisjes, T.H. Merkx, B.A. van Oirschot, W.W. van Solinge, J.W. Verweij, M.Y.A. Lindeboom, E.J. van Beers, M. Bartels, R. van Wijk, M.A.E. Rab.
Ektacytometry Analysis of Post-splenectomy Red Blood Cell Properties Identifies Cell Membrane Stability Test as a Novel Biomarker of Membrane Health in Hereditary Spherocytosis, zie artikel

E.L. Gottgens, P.C. Ligthart, B. Veldhuisen, M. Veldthuis, M. de Haas, A.J. van Gammeren.
Rh-null phenotype and stomatocytosis, zie artikel

J.S. Luken, C.C. Folman, M.V. Lukens, J.H. Meekers, P.C. Ligthart, H. Schonewille, J.J. Zwaginga, M.P. Janssen, C.E. van der Schoot, J.G. van der Bom, M. de Haas.
Reduction of anti-K-mediated hemolytic disease of newborns after the introduction of a matched transfusion policy: A nation-wide policy change evaluation study in the Netherlands, zie artikel

H.A. Zittersteijn, C.L. Harteveld, S. Klaver-Flores, A.C. Lankester, R.C. Hoeben, F.J.T. Staal, M.A.F.V. Gonçalves.
A Small Key for a Heavy Door: Genetic Therapies for the Treatment of Hemoglobinopathies, zie artikel

L.J.P. Nonkes, W.F.E. Kuper, K. Berrens-Hogenbirk, R.E.A. Musson, P.M. van Hasselt, A. Huisman.
Automatic quantification of lymphocyte vacuolization in peripheral blood smears of patients with Batten's disease (CLN3 disease), zie artikel

M.A.E. Rab, B.A. Van Oirschot, P.A. Kosinski, J. Hixon, K. Johnson, V. Chubukov, L. Dang, G. Pasterkamp, S. Van Straaten, W.W. Van Solinge, E.J. Van Beers, C. Kung, R. Van Wijk.
AG-348 (Mitapivat), an allosteric activator of red blood cell pyruvate kinase, increases enzymatic activity, protein stability, and ATP levels over a broad range of PKLR genotypes, zie artikel

A. Achour, T. Koopmann, R. Castel, G.W.E. Santen, N. den Hollander, J. Knijnenburg, C.A.L. Ruivenkamp, S.G.J. Arkesteijn, J. ter Huurne, S. Bisoen, M. Verschuren, L. Vijfhuizen, R. Schaap, A. Grimbergen, J. Slomp, J. Traeger-Synodinos, C. Vrettou, S. Pissard, F. Galacteros, F. Baas, C.L. Harteveld.
A new gene associated with a beta-thalassemia phenotype: the observation of variants in SUPT5H, zie artikel

R. Vicente-Steijn, A. Tomé, F. Maduell, M. Xipell, P. Castro, A. Molina, A. Merino.
Green inclusions in neutrophils: A critical finding that must be reported, zie artikel

A.E. Donker, T.E. Galesloot, C.M. Laarakkers, S.M. Klaver, D.L. Bakkeren, D.W. Swinkels.
Standardized serum hepcidin values in Dutch children: Set point relative to body iron changes during childhood, zie artikel

A.J. van Gammeren, L. Pelkmans, C.C.W. van Endschot, R.J.A.C. Roelofsen-de Beer & C.L. Harteveld.
An Unusual Compound Heterozygosity for Hb OArab (HBB: c.364G>A) and Hb D-Los Angeles (HBB:c.364G>C), zie artikel

M.A.E. Rab, C.K. Kanne, J. Bos, B.A. van Oirschot, C. Boisson, M.E. Houwing, J. Gerritsma, E. Teske, C. Renoux, J. Riedl, R.E.G. Schutgens, M. Bartels, E. Nur, P. Joly, R. Fort, M.H. Cnossen, R. van Wijk, P. Connes, E.J. van Beers, V.A. Sheehan.
Oxygen gradient ektacytometry-derived biomarkers are associated with vaso-occlusive crises and correlate with treatment response in sickle cell disease, zie artikel
AGENDA

VHL leden vergadering
8 februari 2022, digitaal
website

International Congress on Quality in Laboratory Medicine 2022
10 - 12 februari 2022, Helsinki
website

International workshop on Cancer Genetic & Cytogenetic Diagnostics
23 - 25 maart 2022, Nijmegen
website

4th Maastricht Consensus Conference on Thrombosis (MCCT) 2022
23 - 25 maart 2022, Maastricht
website

NVTH Symposium 
06 - 07 april 2022, Koudekerke
website

Voor andere activiteiten zie Agenda

Website
Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Our mailing address is:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Opgesteld door Rock consultancy

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*