View this email in your browser
VHL nieuwsbrief mei 2022

Beste leden van de VHL, 

De tijd vliegt voorbij en het is weer tijd voor een nieuwe nieuwsbrief. Met de zomer voor de deur, brengen wij graag een interessant palet aan onderwerpen en publicaties, dit keer gerelateerd aan bloedtransfusie, onder jullie aandacht. Heb je je ook weleens afgevraagd of er nog iets gedaan wordt met alle metingen om VITT vast te stellen door Sanquin? Leendert Porcelijn schrijft over de plannen. Ook geven we vast een voorproefje van enkele onderwerpen die op de volgende VHL vergadering, op 7 juni, gepresenteerd zullen worden. We zullen weer live bij elkaar komen in Utrecht en wij hebben er alvast heel veel zin in. Hopelijk ontmoeten we elkaar daar. 


Namens het bestuur van de VHL, Danielle Meijer

Mededelingen
VHL vergadering 7 juni 2022 

De VHL vergadering op 7 juni is op locatie bij Vergadercentrum Vredenburg. 
De vergadering vindt plaats van 10.00 tot 13.00 uur. Van 10.00 - 11.00 uur worden agenda punten behandeld met aansluitend van 11.00 - 13.00 uur een mini symposium met als onderwerp Transfusiereacties georganiseerd door de werkgroep Bloedtransfusie.

Tot 7 juni in de Vredenburg! De agenda volgt in een aparte mail voorafgaand aan de VHL vergadering.

Accreditatie punten worden aangevraagd!

VHL samenwerkingsprijsvraag 2022

De hematologie neemt een bijzondere plaats in binnen de laboratorium diagnostiek. Het medisch consult en multidisciplinair overleg is essentieel binnen zowel de bloedtransfusie, hemostase, hemato-oncologie als de niet oncologische aandoeningen.
Dit is de reden dat de VHL samenwerking binnen de hematologie tussen verschillende beroepsgroepen graag stimuleert en hiervoor 1 maal per 2 jaar een bijzondere prijs uitreikt.
 
In 2022 tijdens het eerstvolgende VHL/PAOKC symposium vindt de vijfde uitreiking van deze bijzondere prijs plaats.
Wij dagen u uit een samenwerkingsproject te starten of een reeds lopend project met ons te delen. Dit mag een onderzoek, een procedure of een andere vorm van samenwerking zijn. Wie weet bent u diegene waarbij door uw samenwerking de kwaliteit binnen de diagnostiek verbetert en u deze prijs verdient!
 
Via de VHL website of in deze nieuwsbrief heeft u toegang tot meer informatie, het reglement en kunt u zich aanmelden via de afbeelding van het beeld met de tekst 'informatie samenwerkingsprijsvraag!'. We zien uw inzending graag tegemoet. 
Aanmelden is mogelijk tot 1 juni!

VHL samenwerkingsprijsvraag 2022

Schrijf in met een samenwerkingsproject en ontvang een mooie VHL Mok en wie weet win je deze prijsvraag!


 
VHL nieuws
TROMBOSE PROFYLAXE BIJ COVID-19 OP DE INTENSIVE CARE 

Goed nieuws: de COVID-19 tromboseprofylaxe IC module is gepubliceerd op de Richtlijnendatabase!
De gehele leidraad coagulopathie komt daarmee te vervallen en wordt van de FMS-website afgehaald. De module is gepubliceerd in de COVID-19 richtlijn  en als module in de richtlijn Antitrombotisch beleid.
 
Er is hard aan gewerkt met z’n allen, de NVKC heeft meegewerkt aan zowel het schrijven als het autoriseren van deze richtlijn. Vanuit het kennisinstituut willen we iedereen ontzettend bedanken voor alle input en de prettige samenwerking de afgelopen maanden!
HANDREIKING HEMOFILIE BEPALINGEN 

Tijdens de VHL vergadering op 7 juni presenteert Sanna Rijpma namens de werkgroep hemostase haar onderzoeksresultaten.
Kom dus naar de VHL vergadering als je wilt weten hoe het nu zit met de meting van langwerkende FVIII en FIX producten, emicizumab en gentherapie.
LEVERINGSPROBLEMEN EDTA-BUIZEN 

Een aantal collega laboratoria ervaren sinds kort problemen rondom de levering van EDTA-buizen van Becton Dickinson. Alternatieve buizen van Greiner zijn eveneens niet leverbaar. 
Als alternatief kunnen de EDTA-buizen van Husk Medical gebruikt worden die wel goed leverbaar zijn.
1. In het Rijnstate is een validatie gedaan waarbij de Vacuette K3EDTA Greiner buis vergeleken is met de Vacutest KIMA K2-EDTA buis van Husk Medical wat betreft de bloedgroepen, hemocytometrie, bezinking en morfologische dif. Er zijn geen klinisch relevante verschillen gevonden. 
2. In het CWZ is een korte verificatie gedaan waarbij de BD Vacutainer K2EDTA buis vergeleken is met de Vacutest KIMA K2-EDTA buis van Husk Medical en er is geen verschil gezien voor de hemocytometrie, bezinking en morfologische dif. 
Indien meer validaties in den landen uitgevoerd zijn, gaarne de resultaten van deze validatie te delen met de VHL via info@de-vhl.nl.
INNEN CONTRIBUTIES 

Gezien het feit dat het innen van de contributie van leden zonder machtiging de afgelopen jaren zeer moeizaam is verlopen, heeft het bestuur besloten om de contributie uitsluitend via een machtiging te gaan innen. De leden die nog geen machtiging hebben ingestuurd zullen een mail ontvangen om dit alsnog te doen. De contributie zal eind Q2 2022 worden afgeschreven, hier zal voorafgaand aan de afschrijving een mail over worden verstuurd. 
NIEUWE STIJL WERKGROEPEN 

Sinds vorig jaar werken we met de nieuw gevormde werkgroepen, Bloedtransfusie, Benigne Hematologie, Hemostase en Maligne hematologie. Als bestuur zijn we erg benieuwd hoe deze nieuwe stijl wordt ervaren binnen de werkgroepen en door de leden.
Tijdens de VHL vergadering op 7 juni horen we graag jullie ervaringen en ideeën. 
ARTIKEL VAN DE MAAND 

Zoals jullie weten wordt er elke maand een artikel van de maand op de VHL website geplaatst. Op die manier willen we jullie graag prikkelen om interessante artikelen te lezen op het gebied van laboratoriumhematologie die van toegevoegde waarde zijn voor de dagelijkse praktijk.
Heb je een artikel van de maand gemist? Dan kun je dit nog terug vinden op de VHL website onder ‘Leden’, ‘Artikel van de maand’, zie http://de-vhl.nl/leden/artikel-van-de-maand.
De suggesties komen maandelijks van de bestuursleden maar het is zeker ook mogelijk om zelf een artikel van de maand aan te dragen. Je kunt hiervoor een mailtje sturen naar info@de-vhl.nl.

De voorwaarden waar een artikel aan moet voldoen zijn:
- Maximaal 5 maanden oud
- De inhoud dient breed toepasbaar te zijn
- Voorkeur: een publicatie van een VHL lid
- Evt. andere suggesties zijn natuurlijk bespreekbaar
Vanuit het lab
RETROSPECTIEF ONDERZOEK VITT
 
Momenteel zijn wij bezig met het opzetten van een retrospectief onderzoek naar vaccine-induced thrombotic thrombocytopenia oftewel VITT. Dit is een relatief nieuw fenomeen dat in zeldzame gevallen optreedt bij de vaccinatie van mensen met COVID-19 vaccins. 
In de landelijke leidraad ‘Diagnostiek en behandeling van patiënten met trombocytopenie met of zonder trombose na COVID-19 vaccinatie’ is opgenomen dat een deel van de VITT diagnostiek door Sanquin verricht wordt. Van, van VITT verdachte patiënten zijn bloedsamples afgenomen en opgestuurd naar Sanquin.
Enerzijds, is het voor ons onderzoek de bedoeling om gebruik te maken van bij de VITT diagnostiek overgebleven restmateriaal. 
Anderzijds is het de bedoeling, vanwege de zeldzaamheid en onbekendheid van VITT, om meer klinische gegevens te verzamelen.
Daarom zijn wij ook bezig met het opzetten van een landelijke database. 
Ons uiteindelijke doel is om de diagnostiek rondom VITT te verbeteren en tegelijkertijd de VITT pathofysiologie beter te onderzoeken. 
In totaal zijn er vanuit ongeveer 70 centra, tussen de 1 en 12 samples per centrum ingestuurd. In totaal hebben we ongeveer 325 samples ingestuurd gekregen. 
Dit onderzoek is niet WMO plichtig, maar vraagt wel om informed consent van de patiënten of hun vertegenwoordigers. Binnenkort zullen we dan ook de betrokken clinici in de centra gefaseerd benaderen om informatie te verstrekken en te vragen ons daarbij te ondersteunen, zoals met de informed consent procedure en het invullen van de vragenlijsten. 
Het onderzoek is in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Klinisch Chemici, Vereniging van Hematologische Laboratoriumdiagnostiek, Nederlandse Internisten Vereniging, Nederlandse Vereniging van Hematologen en de Nederlandse Vereniging van Neurologen. 
Wij vinden het belangrijk om de clinici en klinisch chemici zoveel mogelijk op de hoogte te houden over de voortgang van dit onderzoek.
Voor meer informatie en/of eventuele vragen kunt u contact opnemen met Romy Meier (PhD student), r.meier@sanquin.nl.
BLOEDTRANSFUSIE GERELATEERDE PUBLICATIES
 
Op onze oproep om publicaties te delen zijn meerdere leuke en interessante reacties gekomen. Hieronder kun je ze bekijken:

N. García-Tardón, J.M.M. Rondeel, F. Danovic, J.S. Luken, A. Winters, P.C. Ligthart, M. De Haas and G. Den Besten
Unexpected antibody against the high-prevalence P antigen before cardiac surgery, zie artikel

A.J.W. van Tilborgh-de Jong, J.C. Wiersum-Osselton, A.W.M.M. Koopman-van Gemert, J. Slomp, M.R. Schipperus.
Volume-overbelasting bij bloedtoediening: denk aan een transfusiereactie!, zie artikel

K.K.H. Goey, S.J.A. Aper, S.A.C. van Tuyl, J.M.J. Geesing, S.J.J. Logtenberg.
Ernstige anemie terwijl bloedtransfusie geen optie is, zie artikel

A. Alshalani, F. Uhel, O.L. Cremer, M.J. Schultz, K.M.K. de Vooght, R. van Bruggen, J.P. Acker, N.P. Juffermans.
Donor-recipient sex is associated with transfusion-related outcomes in critically ill patients, zie artikel

L.L. Cornelissen, A.L. Kreuger, C. Caram-Deelder, M.V. Huisman, R.A. Middelburg, JL.H. Kerkhoffs, P.A. von dem Borne, E.A.M. Beckers, K.M.K. de Vooght, J. Kuball,Johanna G. van der Bom, J.J. Zwaginga.
Association between cardiovascular risk factors and intracranial hemorrhage in patients with acute leukemia, zie artikel

J.C. Wiersum-Osselton, J. Slomp, J.H.F. Falkenburg, T. Geltink, H.L.P. van Duijnhoven, T. Netelenbos, M.R. Schipperus.
Guideline development for prevention of transfusion-associated graft-versus-host disease: reduction of indications for irradiated blood components after prestorage leukodepletion of blood components, zie artikel

J.A. Oud, D. Evers, M. de Haas, K.M.K. de Vooght, D. van de Kerkhof, N. Som, N.C.V. Péquériaux, F. Hudig, A. Albersen, J.G. van der Bom, J.J. Zwaginga.
The effect of extended c, E and K matching in females under 45 years of age on the incidence of transfusion-induced red blood cell alloimmunisation, zie artikel

P. Solves, M. Lozano, E. Zhiburt, J. Anguita Velasco, A.M. Pérez-Corral, S. Monsalvo-Saornil, S. Yamazaki, H. Okazaki, K. Selleng, K. Aurich, W. Krüger, A. Buser, A. Holbro, L. Infanti, G. Stehle, L. Pierelli, A. Matteocci, L. Rigacci, K.M.K. De Vooght, J.H.E. Kuball, K.L. Fielding, D.A. Westerman, E.M. Wood, C.S. Cohn, A. Johnson, M.B.C. Koh, D. Qadir, C. Cserti-Gazdewich, E. Daguindau, F. Angelot-Delettre, P. Tiberghien, S. Wendel-Neto, R-M Fachini, S. Morton, C. Craddock, M. Lumley, J. Antoniewicz-Papis, K. Hałaburda, M. Łętowska, N. Dunbar.
International Forum on Transfusion Practices in Haematopoietic Stem-Cell Transplantation: Responses, zie artikel

P. Solves, M. Lozano, E. Zhiburt, J. Anguita Velasco, A.M. Pérez-Corral, S. Monsalvo-Saornil, S. Yamazaki, H. Okazaki, K. Selleng, K. Aurich, W. Krüger, A. Buser, A. Holbro, L. Infanti, G. Stehle, L. Pierelli, A. Matteocci, L. Rigacci, K.M.K. De Vooght, J.H.E. Kuball, K.L. Fielding, D.A. Westerman, E.M. Wood, C.S. Cohn, A. Johnson, M.B.C. Koh, D. Qadir, C. Cserti-Gazdewich, E. Daguindau, F. Angelot-Delettre, P. Tiberghien, S. Wendel-Neto, R-M. Fachini, S. Morton, C. Craddock, M. Lumley, J. Antoniewicz-Papis, K. Hałaburda, M. Łętowska, N. Dunbar
International Forum on Transfusion Practices in Haematopoietic Stem-Cell Transplantation: Summary, zie artikel

J.S. Luken, C.C. Folman, M.V. Lukens, J.H. Meekers, P.C. Ligthart, H. Schonewille, J.J. Zwaginga, M.P. Janssen, C.E. van der Schoot, J.G van der Bom, M. de Haas.
Reduction of anti-K-mediated hemolytic disease of newborns after the introduction of a matched transfusion policy: A nation-wide policy change evaluation study in the Netherlands, zie artikel

L. Schoonen, F. Weerkamp.
Complexe transfusiediagnostiek deel 1: stroomschema antistof-typering, zie artikel

L. Schoonen, F. Weerkamp.
Complexe transfusiediagnostiek deel 2: stroomschema ABD-discrepanties, zie artikel

L. Schoonen, F. Weerkamp.
Complexe transfusiediagnostiek deel 3: stroomschema speciële technieken op het transfusielaboratorium, zie artikel

J.A. Oud, D. Evers, R.A. Middelburg, K.M.K. de Vooght, D. van de Kerkhof, O. Visser, N.C.V. Péquériaux, F. Hudig, J.G. van der Bom, JJ. Zwaginga.
Association between renal failure and red blood cell alloimmunization among newly transfused patients, zie artikel

L.L. Cornelissen, A.L. Kreuger, C. Caram-Deelder, R.A. Middelburg, JL.H. Kerkhoffs, P.A. von dem Borne, E.A.M. Beckers, K.M.K. de Vooght, J. Kuball, J.J. Zwaginga & J.G. van der Bom.
Thrombocytopenia and the effect of platelet transfusions on the occurrence of intracranial hemorrhage in patients with acute leukemia – a nested case-control study, zie artikel
AGENDA

VHL leden vergadering
7 juni 2022, Utrecht
website

IFRS 26th International Fibrinogen Research Society Workshop
12 - 16 juni 2022, Vevey
website

Cell Free DNA Themadag
17 juni 2022, Houten
website

IFCC WorldLab Seoul 2022
26 - 30 juni 2022, Seoul
website

Kliniek van Bloedtransfusie 
07 juli 2022, Rotterdam
website

XXX ISTH and 68th SSC 
09 - 13 juli 2022, London
website

Voor andere activiteiten zie Agenda

Website
Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Our mailing address is:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Opgesteld door Rock consultancy

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*