VERENIGING
HEMATOLOGISCHE
LABORATORIUMDIAGNOSTIEK

Welkom

De Vereniging van Hematologisch Laboratoriumonderzoek (VHL) is een zelfstandige subvereniging van de Nederlandse Vereniging voor Hematologie (NvVH) en de Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde (NVKC).

De VHL heeft als doel de bevordering van de kwaliteit van het hematologisch laboratorium onderzoek. Daarnaast staat de optimalisering van de samenwerking tussen kliniek en laboratorium binnen het vakgebied van de hematologie centraal. Leden zijn zij die lid zijn van de NVKC of de NVvH en zij die een aantoonbare expertise bezitten in hematologische laboratoriumdiagnostiek.
Jaarlijks worden enkele gecombineerde wetenschappelijke en huishoudelijke vergaderingen georganiseerd. De VHL heeft meerdere werkgroepen waar actuele landelijke vakinhoudelijke problematiek wordt besproken en uitgewerkt. Dit betreft onder andere standaardisatie van laboratoriumonderzoek, kwaliteitsbewaking en aanbevelingen over het gebruik van testen of reagentia. De werkgroepen rapporteren regulier hun voortgang in de ledenvergadering. De VHL initieert en stimuleert (toegepast) onderzoek op het gebied van de hematologie. Tenslotte heeft de VHL een rol in de opleiding van medisch analisten.

Artikel van de Maand

Integratie van de Ki-67 proliferatie-index in de Ogata-score verbetert de diagnostische gevoeligheid voor low-grade myelodysplastische syndromen. Lees verder.
Meer artikelen

Agenda

Meer items

Samenwerkingsprijs

Wij dagen u uit een samenwerkingsproject te starten of een reeds lopend project en met ons te delen. Dit mag een onderzoek, een procedure of een andere vorm van samenwerking zijn. Wie weet bent u diegene waarbij door uw samenwerking de kwaliteit binnen de diagnostiek verbetert en u deze prijs verdient!
Klik hier voor meer informatie en inschrijving

Ons Logo

3 druppels bloed, grafisch weergegeven, staan symbool voor bloedcellen, bloedstolling, bloedtransfusie (de onderdelen van de hematologie), maar ook voor bestuur, leden, werkgroepen (vanuit de vereniging gezien). Ze zijn met elkaar verbonden om zo samenwerking te symboliseren. De 3 vormen hebben ook nog een verwijzing naar de lenzen van een microscoop: misschien wel het belangrijkste instrument in een laboratorium. Kleuren zijn afgeleid van de stoppen van de bloedbuizen.